therapie amsterdam hpgr

Therapie

Relatietherapie

Bij relatietherapie gaat het met name over de partnerrelatie. Echter, een vastgelopen ouder-/kind relatie kan ook een reden zijn om in relatietherapie te gaan. Relaties zijn dynamisch en altijd in beweging. Dit kan prettig zijn maar ook ingewikkeld en soms leidt het tot problemen en kan er verwijdering ontstaan. Binnen de relatietherapie wordt er gekeken hoe de patronen zijn ontstaan en hoe men zich gezamenlijk kan bevrijden van deze patronen die niet meer in het voordeel werken.

Gezinstherapie

In een gezin zijn er vele situaties mogelijk waardoor het spaak kan lopen. Nieuwe leeftijdsfases van ouders en/of kinderen, zorgelijk gedrag van kinderen, problemen in afstemmen van de opvoeding, moeizaam communiceren van ouders of van ouder en kind.  Een gezin kent in de huidige tijd vele varianten. Niet meer alleen is er het traditionele gezin van vader, moeder en kinderen. Er is het eenoudergezin na scheiding, het samengestelde gezin als er zich een nieuwe partner aandient en het gezin met twee vaders of twee moeders bijgekomen. Er zijn altijd wel zaken waar een oplossing voor dient te worden gevonden. In sommige gevallen is dat lastig en vragen ouders zich af of ze het wel goed doen. Het kan zijn dat de conflicten onopgelost blijven en steeds opnieuw voor conflicten zorgen.  Gezinstherapie kan hierbij passend zijn.

Individuele systeemtherapie

Bij individuele systeemtherapie gaat u het therapieproces alleen in. De hulpvraag wordt besproken en u bepaalt zelf uw  persoonlijke doelen. In deze therapie zullen de mensen waar u mee in relatie staat ook centraal worden gesteld. Individuele systeemtherapie kan een veilige omgeving bieden om te onderzoeken en tot nieuwe inzichten te komen.

Ouderbegeleiding

In sommige gevallen blijkt na kennismaking met het gezin al snel dat ouders vooral met vragen zitten of dat enkel de ouders gemotiveerd zijn voor therapie. Er is dan de mogelijkheid om een begeleiding traject te starten met alleen de ouders als participanten. Ouderbegeleiding biedt ruimte aan ouders om hun zorgen, gedachten twijfels en gevoelens te delen en te onderzoeken. De hulpvraag wordt besproken en persoonlijke doelen kunnen worden gesteld. Het weer terug in de kracht komen van ouders kan doorwerken in de ouder-/kindrelatie en de partnerrelatie. Specifiek wordt er gewerkt met de methodiek ‘verbindend gezag’. ‘Verbindend gezag’ geeft ouders en andere opvoeders  houvast,  niet alleen bij (ernstige) gedragsproblemen, maar ook in ‘gewone’ opvoedingssituaties.

Wil je meer weten over  individuele systeemtherapie,  gezinstherapie of relatietherapie? Neem gerust contact op.