Eetstoornis binnen gezin

Eetstoornis

Wat als een eetstoornis als anorexia het (gezins) leven overheerst? Wat doe je als je kind besluit nauwelijks nog te eten of overmatig te sporten? Ingrijpen, straffen of toegeven? Op welke manier je ook probeert je kind of partner te bereiken, het lijkt geen effect te hebben. Sterker nog, de relatie verslechtert en er zijn weinig leuke momenten meer.

Onmacht

Een eetstoornis legt grote druk op het (gezins) leven. Van dichtbij heb ik als hulpverlener ervaren hoe onmachtig het ouders (of andere familieleden) kan maken als ze hun kind niet meer kunnen bereiken als gevolg van een eetstoornis als anorexia. Anorexia en andere naar binnen gerichte problematiek als stemmingsstoornis, depressie of zelfbeschadigend gedrag kan de relatie tussen ouders en kind ernstig verstoren en iedereen onmachtig maken.

Gezinstherapie

In gezins- of relatietherapie wordt onderzocht hoe de problematiek gezamenlijk kan worden aangepakt en wordt er gezocht naar verbinding in de onderlinge relaties. Er wordt begeleiding geboden middels gezinstherapie, individuele therapie, groepsgerichte therapie en het begeleiden van ouders. We onderzoeken samen wet het meest passend is in uw situatie.

Verbindend Gezag

Er wordt bij deze problematiek ook gewerkt met de methode Verbindend Gezag. Dit is een nieuwe vorm van ‘ouderlijk gezag’ waarbij u als ouders leert om rustig en standvastig uw eigen grenzen te bepalen, daaraan vast te houden en trouw te blijven aan uzelf en uw eigen waarden. Het weer terug in de kracht komen van ouders werkt door in de ouder-/kindrelatie en in de partnerrelatie.

Als u zich afvraagt of gezinstherapie voor u en uw gezin zinvol zou kunnen zijn neemt u dan contact op.