Relatietherapie

Relatietherapie

Relatietherapie Amsterdam /Westzaan. Verloopt de communicatie moeizaam? Is de verbinding weg? Voelen jullie niet of nauwelijks contact? Is er veel conflict of ruzie? Willen jullie de relatie verbeteren of is er twijfel of je wel of niet bij elkaar wilt blijven? Dan is HPGR – Amsterdam/ Westzaan een goede keuze voor Relatietherapie.

Relatieproblemen

Wat gebeurt er tussen partners? Hoe gaan ze met elkaar om? Hoe communiceren ze met elkaar? Partners creëren onderling manieren hoe ze met elkaar omgaan. Deze manieren leiden tot patronen. Deze patronen kunnen stabiliteit, veiligheid en/of verbinding geven. Het kan ook zijn dat de patronen door omstandigheden in de knel raken. Hierdoor ontstaan er problemen in de relatie.

Waarom Relatietherapie?

In de relatietherapie help ik jullie deze aanwezige patronen in beeld brengen. In de relatietherapie gaan jullie deze herkennen, aanpassen en beïnvloeden zodat er weer ruimte ontstaat. Van daaruit kunnen de onderlinge relaties hersteld en versterkt worden.

Hoe bevrijd je elkaar van patronen die niet meer in het voordeel werken? Als ervaren relatietherapeut help ik jullie om de emoties en behoeften achter jullie problemen te herkennen en te begrijpen. Tijdens de relatietherapie gaan jullie werken aan het doorbreken van de negatieve patronen. Deze weer gaan omzetten in nieuwe werkzame gedragingen en patronen. Als therapeut nodig ik jullie uit tot het verbeteren van de communicatie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Ik werk middels systeemtherapie. Dit is een vorm van psychotherapie gericht op relaties tussen mensen. Bij systeemtherapie worden de klachten en problemen gezien in samenhang met de omgeving waarin ze zich aandienen. De term ‘systeem’ verwijst ernaar dat ieder mens deel uitmaakt van verschillende sociale systemen. Dit kan een relatie zijn, maar ook een gezin, familie, school, werk, sociale of culturele omgeving.

Patronen, Betekenissen én Veerkracht in Relatietherapie

Naast wat er niet goed gaat, help ik jullie ook aandacht te besteden in de relatietherapie aan wat er wel goed gaat. Zoals veerkracht en bronnen van steun en krachtige kanten van de relatie. Zo onderzoeken jullie of er andere betekenissen kunnen worden gevonden voor de aanwezige problemen.

Goede Relatietherapeut

Wat is nu een goede relatietherapeut? Bij het op zoek gaan naar een relatietherapeut vraagt men meestal af: Wat is nu een goede relatietherapeut? Een goede relatietherapeut is een therapeut die luistert, mensen tot inzicht brengt en daarnaast mensen in actie zet om actief nieuwe gedragingen en verbindingen te onderzoeken.

Als relatietherapeut help ik door goed te luisteren naar jullie en hiermee de negatieve patronen in beeld te brengen. Ik begeleid jullie naar inzichten over de emoties en behoeften die hierachter schuil gaan. Daarnaast help ik jullie door te onderzoeken,  beweging aan te brengen en creatief te zijn. Op die manier zet ik jullie aan tot  nieuwe verbindingen en patronen. Ik zal op confronterende maar altijd respectvolle manier jullie uitdagen tot veranderingen. Ik acht het belangrijk dat jullie al in de therapie tot actie overgaan. Om zo te voorkomen dat het bij praten en inzicht blijft.  Naast de vaardigheden van een goede therapeut staat voorop dat jullie je op gemak voelen bij een therapeut. Ik ben basis getraind EFT register therapeut.

Kosten relatietherapie

Mijn ervaring is dat het inschakelen van Relatietherapie een drempel kan zijn, die men steeds eerder durft te nemen. Tijdig hulp inroepen is over het algemeen gunstig voor het therapieverloop.

Kosten relatietherapie bedragen EUR 110,- voor een sessie van 60 minuten. Zie ook onder Kosten.

Wil je meer weten over relatietherapie? Neem gerust contact op.