Werkwijze

Werkwijze

Aanmelding
Er wordt u het volgende gevraagd bij aanmelding voor relatie- of gezinstherapie:

  • De namen en geboortedata van u, uw eventuele partner en kinderen;
  • Een korte samenvatting van de problemen waarvoor u hulp zoekt;
  • Eerdere hulpverlening bij andere therapeuten;
  • Adres en telefoonnummers waar u te bereiken bent.

Kennismaking/intake gesprek
Het eerste gesprek zal een kennismakingsgesprek zijn. In dit gesprek zal problematiek en de hulpvraag uitgebreid aan bod komen en wordt er gekeken naar welke doelen er gesteld kunnen worden voor de relatie- of gezinstherapie. Er wordt verder gekeken naar hoeveel tijd, energie en motivatie er is om de doelen te behalen en binnen welke termijn men hieraan gaat werken. De hulpvraag en doelen worden in het eerste gesprek vastgelegd om gedurende het therapietraject terug te kunnen kijken en te evalueren.

De Therapie
Na het kennismakingsgesprek is er meestal eens in de twee weken therapiecontact.
De sessies duren 45 minuten tot anderhalf uur en vinden doorgaans plaats binnen kantoortijden.
In de eerste gesprekken worden de klachten verder verhelderd. Verder komt uw achtergrond aan bod, bijvoorbeeld: uit welk gezin komt u, hoe hebt u elkaar leren kennen etc.
Het is lastig te zeggen hoe lang een traject ongeveer duurt. Het is afhankelijk van bv. motivatie of aard van de problematiek.
Doorgaans is 10 sessies voldoende om verandering te bewerkstelligen. Het kan alleen slagen als u bereid bent een actieve bijdrage te leveren aan de relatie- of gezinstherapie.

Wilt u zich aanmelden voor relatie- of gezinstherapie, neem dan contact op.