Hoogbegaafdheid binnen gezin

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid en wat nu?  Weet u dat uw kind hoogbegaafd is en zoekt u steun in de opvoeding?  Maakt u zich zorgen over het welbevinden van uw kind? Vraagt u zich af hoe u uw hoogbegaafde kind op juiste wijze kan ondersteunen?

Opvoeding

Als ouder van een hoogbegaafd kind kom je voor onverwachte vraagstukken. De begeleiding en opvoeding van een hoogbegaafd kind kan een heuse worsteling worden. Erkenning vanuit de omgeving is soms weinig aanwezig, waardoor het gezinsleven zich wat kan versmallen tot het gezin. Anderen kunnen het gedrag van uw kind niet goed begrijpen of plaatsen. Een luisterend oor en passende steun zijn helpend en bieden weer perspectief.

Hooggevoeligheid

Twee procent van de Nederlandse bevolking is hoogbegaafd. Hoogbegaafdheid gaat vaak hand in hand met sensitiviteit / hooggevoeligheid. Eén op de vijf mensen in de samenleving is hooggevoelig. Bij hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid is bekend dat men niet volgens de algemeen erkende patronen functioneert. Het is hier voor hen moeilijk om hun plaats te vinden in de maatschappij (gezin, school, verenigingen, etc.).  Deze kinderen voelen zich met hun waarnemingen, reacties en waarden onbegrepen en ‘anders’. Er is hierdoor verhoogde kans op pesten en misdiagnose.

Gezinstherapie

In gezinstherapie wordt duidelijk waar uw kind tegenaan loopt. Middels gezinstherapie of ouderbegeleiding kan een hoop frustratie in de opvoeding weg worden genomen.

Er wordt bij ouderbegeleiding gewerkt met de methode Verbindend Gezag. Dit is een vorm van ‘ouderlijk gezag’ waarbij u als ouders leert om rustig en standvastig uw eigen grenzen te bepalen, daaraan vast te houden en trouw te blijven aan uzelf en uw eigen waarden. Het weer terug in de kracht komen van ouders werkt door in de ouder-/kindrelatie en in de partnerrelatie.

 

Als u zich afvraagt of gezinstherapie of ouderbegeleiding voor u zinvol zou kunnen zijn neemt u dan contact op.