Gezinstherapie

Gezinstherapie Amsterdam

Voelt u zich als ouders onmachtig? Ervaart u problemen in het afstemmen van de opvoeding? Voelt u nauwelijks verbinding met uw kind? Of is er sprake van zorgelijk gedrag waar u geen weg mee weet als ouder? Is er veel conflict of ruzie? Verloopt de communicatie moeizaam? In een gezin zijn er vele situaties mogelijk waardoor het spaak kan lopen. In dat geval is HPGR – Amsterdam een goede keuze voor Gezinstherapie Amsterdam.

Gezinsproblematiek

Een gezin kent vele varianten.  Het traditionele gezin van vader, moeder en kinderen. Het eenoudergezin (na scheiding). Het samengestelde gezin als er zich een (nieuwe) partner aandient. Het gezin met twee vaders of twee moeders. Het maakt niet uit welke vorm gezin, er zijn altijd wel zaken waar een oplossing voor dient te worden gevonden. Denkt u bijvoorbeeld aan:

In sommige gevallen is dat lastig en vraagt u zich af of u het wel goed doet. Het kan zijn dat de conflicten onopgelost blijven en steeds opnieuw voor conflicten zorgen. Gezinstherapie Amsterdam is dan een goede keuze.

Waarom Gezinstherapie?

Als gezinstherapeut kijk ik naast de aangemelde problematiek naar wat wat er gebeurt tussen gezinsleden. Hoe gaan ze met elkaar om? Hoe communiceren ze met elkaar? Gezinsleden creëren onderling manieren hoe ze met elkaar omgaan. Deze manieren leiden tot patronen. Deze patronen kunnen stabiliteit, veiligheid en/of verbinding kunnen geven. Het kan ook zijn dat de patronen door omstandigheden in de knel raken. Hierdoor ontstaan er problemen in het gezin.

In gezinstherapie help ik jullie deze aanwezige patronen in beeld brengen. Tijdens de gezinstherapie gaan jullie deze herkennen, aanpassen en beïnvloeden zodat er weer ruimte ontstaat. Van daaruit kunnen de onderlinge relaties hersteld en versterkt worden.

Hoe bevrijd je elkaar van patronen die niet meer in jullie voordeel werken? Als ervaren gezinstherapeut help ik jullie om de emoties en behoeften achter jullie problemen te herkennen en te begrijpen. Tijdens de gezinstherapie gaan jullie werken aan het doorbreken van de negatieve patronen. Deze weer gaan omzetten in nieuwe werkzame gedragingen en patronen. Als therapeut nodig ik jullie uit tot het verbeteren van de communicatie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Patronen, Betekenissen én Veerkracht in Gezinstherapie

Naast wat er niet goed gaat, help ik jullie ook aandacht te besteden in de gezinstherapie aan wat er goed gaat. Zoals veerkracht en bronnen van steun en krachtige kanten van het gezin. Zo onderzoeken jullie of er andere betekenissen kunnen worden gevonden voor de aanwezige problemen.

Gezinstherapie en Systeemtherapie

Ik werk middels systeemtherapie. Dit is een vorm van psychotherapie gericht op relaties tussen mensen. Bij systeemtherapie worden de klachten en problemen gezien in samenhang met de omgeving waarin ze zich aandienen. De term ‘systeem’ verwijst ernaar dat ieder mens deel uitmaakt van verschillende sociale systemen. Dit is een relatie en ook een gezin, familie, school, werk, sociale of culturele omgeving.

Er zijn verschillende situaties waarin gezinstherapie (systeemtherapie) zinvol kan zijn. U kunt denken aan levensfase problematiek en (partner) relatieproblematiek. Maar ook aan psychiatrische stoornissen, trauma, opvoedvragen, angsten, stemmingsproblemen, gedragsproblemen of sociale problemen.

Ouderbegeleiding

Wat als mijn kind niet in therapie wil? Of als ik zelf twijfel of ik mijn kind wel  moet meenemen in therapie? Dit zijn goede vragen. In sommige gevallen blijkt na kennismaking dat vooral ouders met vragen zitten. Of dat enkel de ouders gemotiveerd zijn voor therapie. Dan is er de keuze voor ouderbegeleiding.

Ouderbegeleiding biedt ruimte aan ouders om hun zorgen, gedachten twijfels en gevoelens te delen en te onderzoeken. De hulpvraag wordt besproken en persoonlijke doelen kunnen worden gesteld. Het weer terug in de kracht komen van ouders werkt door in de ouder-/kindrelatie en de partnerrelatie.

Er wordt bij ouderbegeleiding gewerkt met elementen uit de methode Verbindend Gezag. Dit is een vorm van ‘ouderlijk gezag’ waarbij u als ouders leert om rustig en standvastig uw eigen grenzen te bepalen en daaraan vast te houden. Dit doet u door trouw te blijven aan uzelf en uw eigen waarden.

Hoogbegaafdheid binnen gezin

Eetstoornis binnen gezin

Goede Gezinstherapeut

Wat is een goede gezinstherapeut? Bij het op zoek gaan naar een gezinstherapeut vraagt men zich af; Wat maakt iemand een goede gezinstherapeut? Een goede gezinstherapeut is een therapeut die luistert, mensen tot inzicht brengt en daarnaast mensen in actie zet om actief nieuwe gedragingen en verbindingen te onderzoeken.

Als gezinstherapeut help ik door goed te luisteren naar jullie en hiermee de negatieve patronen in beeld te brengen. Ik begeleid jullie naar inzichten over de emoties en behoeften die hierachter schuil gaan. Daarnaast help ik jullie door te onderzoeken,  beweging aan te brengen en creatief te zijn. Op die manier zet ik jullie aan tot  nieuwe verbindingen en patronen. Ik zal op confronterende maar altijd respectvolle manier jullie uitdagen tot veranderingen. Ik acht het belangrijk dat jullie al in de therapie tot actie overgaan. Om zo te voorkomen dat het bij praten en inzicht blijft.  Naast de vaardigheden van een goede therapeut staat voorop dat jullie je op gemak voelen bij een therapeut.

Ervaringen Gezinstherapie

“Martine weet de pijnpunten te vinden, ze is helder, blijft zichzelf in gezinsdynamiek, neutraal. Ze volgt haar inzicht zodat er soms verrassende wendingen komen in gesprek. Met aandacht en begrip voor ons allen en vooral voor onze dochter dat vonden wij fijn.”

“Martine werkt met haar hart.”

“Martine is heel rustig, kan goed luisteren en vriendelijk. Ze geeft goede tips en aanwijzingen maar laat je zelf ook actief meedenken wat voor jezelf en gezin goede oplossingen kunnen zijn. Ze is erg aardig en positief naar ons zoontje geweest. Ze kijkt naar wat hij kan en waar hij goed in is. En liet onze zoon zelf aangeven wat hij veranderd wilde hebben en hoe we dat aan zouden kunnen pakken. Met een klein beetje sturing liet ze hem blijken dat hij dit zelf had bedacht waardoor het uitwerken voor hem makkelijker was. We zijn heel blij met de hulp die ze heeft gegeven.”

 Kosten Gezinstherapie

Mijn ervaring is het inschakelen van Gezinstherapie een drempel kan zijn, die men steeds eerder durft te nemen. Tijdig hulp inroepen is over het algemeen gunstig voor het therapieverloop.

De kosten voor gezinstherapie en ouderbegeleiding bedragen EUR 110,- voor een sessie van 60 minuten. Zie ook onder Kosten.

Wil u meer weten over Gezinstherapie? Neem gerust contact op.