Individuele therapie

Individuele therapie Amsterdam

Ben u op zoek naar Individuele therapie Amsterdam? Dan bent u bij HPGR – Amsterdam bij het juiste adres.

Bij individuele therapie gaat u het therapieproces alleen in. De hulpvraag wordt besproken en u bepaalt zelf uw  persoonlijke doelen. In deze therapie zullen de mensen waar u mee in relatie staat ook centraal worden gesteld. Individuele systeemtherapie kan een veilige omgeving bieden om te onderzoeken en tot nieuwe inzichten te komen.

Er wordt gewerkt middels systeemtherapie. Dit is een vorm van psychotherapie gericht op relaties tussen mensen. Bij systeemtherapie gaat men er vanuit  dat de klachten en problemen gezien worden in samenhang met de omgeving waarin ze zich aandienen. De term ‘systeem’ verwijst ernaar dat ieder mens deel uitmaakt van verschillende sociale systemen. Dit kan een relatie, een gezin of een familie zijn, maar ook de school, werk, sociale of culturele omgeving.

Als systeemtherapeut kijk ik naast de aangemelde problematiek ook naar wat er gebeurt tussen mensen. Dit kan zijn hoe ze met elkaar om gaan of hoe ze met elkaar communiceren. Mensen creëren onderling manieren hoe ze met elkaar omgaan. Deze manieren leiden tot patronen die enerzijds stabiliteit, veiligheid en/of verbinding kunnen geven en anderzijds kunnen deze patronen door omstandigheden in de knel raken en ontstaan er problemen in het gezin of de relatie.

Patronen en betekenissen in Individuele Therapie

In de therapie richt men zich op het in beeld brengen van deze patronen en  deze op zodanige wijze aan te passen of te beïnvloeden dat er weer ruimte ontstaat  en onderlinge relaties hersteld en versterkt worden. Er wordt gekeken of er andere betekenissen kunnen worden gevonden voor de aanwezige problematiek. Naast wat er niet goed gaat, wordt er in de therapie ook aandacht besteed aan wat er goed gaat. Zoals veerkracht en bronnen van steun en krachtige kanten van het gezin of de relatie.

Er zijn verschillende situaties waarin systeemtherapie zinvol kan zijn. U kunt denken aan levensfase problematiek en (partner) relatieproblematiek. Maar ook aan psychiatrische stoornissen, trauma, opvoedvragen, angsten, stemmingsproblemen, gedragsproblemen of sociale problemen.

Wil je meer weten over individuele therapie? Neem gerust contact op.